I Midtbyens Børnehus har vi aftalt følgende ramme for vores arbejde med barnets sproglige udvikling.

Sproget og de kommunikative kompetencer er en gennemgribende del af de øvrige temaer i den nye styrkede pædagogiske læreplan. Sproget har stor betydning og er en vigtig faktorer i samspillet med andre. Det er gennem sproget at barnet er med til at tydeliggøre hvem det er. Gennem sproget styrkes relationerne og samværet med andre.

Børnehaven og vuggestuen har et stort ansvar i at skabe de bedste forudsætninger for barnet i et tæt samarbejde med forældrene.  

Læs mere herunder