Forældresamarbejde

Vi vægter samarbejde med jer forældre højt.
Det er jer forældre der kender jeres barn bedst, og vi er meget interesseret i at have så meget viden om dit barn som muligt.
Til opstartssamtalen er det vigtigt at vi får relevant viden om dit barn, men også den daglige dialog er vigtig.
Vi vægter en god og tryg aflevering af jeres barn, både i vuggestuen og i børnehaven, så jeres barn og I, kan få en god dag.

Husk at skrive dit barn ind og ud på I-padèn i garderoben eller på stuen, og husk at sige farvel til en voksen fra stuen/teamet når I går hjem. 

Vi håber at I altid vil fortælle os det, hvis I undrer jer over noget, eller bekymrer jer om jeres barns trivsel. I kan dele det med stuens pædagog, eller I kan komme til ledelsen. Vi vil altid tage jeres bekymringer alvorligt, og gøre alt hvad vi kan for at finde en god løsning.