Forældresamtaler

Vi holder altid en opstarts samtale med jer, inden jeres barn starter hos os, både i vuggestuen og i børnehaven

Tre måneder efter start vil I blive tilbudt en 3 mdr`s samtale. Samtalen vil omhandle dit barns start hos os , trivsel og udvikling. Det er stue pædagogen der står for samtalen, og hvis det kan lade sig gøre så deltager en fra ledelsen også. Når ledelsen deltager til samtalerne, er det fordi det er en god mulighed for at lære jer lidt mere at kende, men også for at høre jeres mening om institutionen, for på den måde at blive endnu bedre fremover.    

Går dit barn i vores vuggestue vil barnet senest  en måned før det fylder 3 år, komme på flere besøg i børnehaven sammen med en voksen fra vuggestuen. Lige inden start besøger de også den stue dit barn skal starte på, så dit barn er tryg ved den nye start i børnehaven..

Forældre skal inden start kontakte børnehave afdelingen og aftale besøg og opstart. 

Herefter vil der ikke være flere planlagte samtaler, før dit barn når skolealderen. Ca. i oktober måned inden skolestart, vil I blive tilbudt en samtale om jeres barns trivsel og skoleparathed.

Hvis I forældre eller pædagogerne vurderer, at der er brug for en samtale  i løbet af året, så er der også plads til dette.

Til alle samtaler er det muligt at vi kan bestille en tolk, hvis det er nødvendigt.