Forældresamtaler

Vi holder altid en opstarts samtale med jer, inden jeres barn starter hos os.

Går dit barn i vores vuggestue vil barnet senest en måned før det fylder 3 år, blive introduceret til børn og voksne på den stue, som det skal starte på. Besøgene vil foregå løbende i perioden frem til børnehavestart. Forældre skal inden start kontakte børnehave afdelingen og aftale besøg og opstart. 

Når dit barn nærmer sig skolealderen vil der i oktober måned blive tilbudt en skolesamtale.