GLK-modellen.

I Midtbyens Børnehus bruger vi GLK-modellen når vi evaluerer vores praksis.

 G står for ”Gjort”, L står for ”Lært” og K står for ”Klogt at gøre”

Modellen støtter os i at reflektere over de erfaringer vi gør i vores arbejde, og sikrer at vi yder en høj kvalitet i vores arbejde. .  

Der ud over indarbejder vi ofte vores 4 værdiord når vi evaluerer:

Anerkendelse-mod-professionalisme-empati.

Vi bruger modellen efter hvert læreplanstema, ved hverdagens aktiviteter, og til diverse møder.